Additional Calendars

Dodatek Additional Calendars pozwala na tworzenie nowych i edycję istniejących kalendarzy z poziomu panelu administratora OTRS, wedle Twoich upodobań i potrzeb.

Dodatkowe kalendarze są bardzo przydatne na przykład do zapisu nowych wydarzeń, ustalania kolejek oraz SLA.

Wtyczka Additional Callendars jest kompatybilna z następującymi wersjami OTRS:

-OTRS 3.3.x

-OTRS 4.0.x

-OTRS 5.0.x


Odoo text and image block

Customer Dashboard

More functional , eye pleasing design of the dashboard adapted especially for You! This add-on will allow you to fully customize the design of the Dashboard from the Admin level. With help of Customer Dashboard you can set specific style, colors and look of the dashboard. Thanks to that visual site will become more clear and elegant – perfectly fitted to your Company profile. All of this requires just one click!

Customer Dashboard umożliwia jeszcze prostszy dostęp do poszczególnych informacji i zgłoszeń, opartych na schematach, widetach, wykresach. Wtyczka może być edytowana w zależności od rodzaju działalności firmy, dostosowywana kolorystycznie i kompozycyjnie do prezentowanych treści/informacji. Ponadto Customer Dashboard umożliwia stworzenie kilku różnych wyglądów paneli klienta, w zależności od stopnia zaawansowania czy wyróżnienia priorytetowych zgłoszeń/ informacji.


 
 

OTRS Dynamic Field File

Wtyczka OTRS Dynamic Field File pozwala na dodawanie plików jako załączniki do ticketów oraz artykułów. To moduł, który pozwala na zapisywanie plików w analogiczny sposób do tego, w jaki sposób działają wbudowane dynamiczne pola w systemie OTRS.

OTRS Dynamic Field File jest szczególnie przydatny w przypadku tworzenia procesów w systemie OTRS (np. podczas zarządzania przepływami pracy). Dzięki temu modułowi możemy w znacznie łatwiejszy sposób przekazywać pliki!

 
 

Queue Responsible

Dodatek QueueResponsible pozwala na automatyczne przypisywanie agenta odpowiedzialnego za zgłoszenie dzięki dodaniu powiązania użytkowników z kolejkami.

Zaletą tego rozwiązania jest bardziej czytelne i znaczące raportowanie oraz  bardziej przejrzysty podział obowiązków poprzez przypisywanie kolejek.

Odoo text and image block

Queue Service

Dodatek Queue Service pozwala na przypisywanie kolejek do serwisów. Dzięki temu w trakcie tworzenia zgłoszeń, możliwe do wybrania serwisy zostają automatycznie ograniczane.

 

Odoo text and image block

Telephone Ticket Templates

OTRS Telephone Integration is a module that allows integration of the OTRS System with the central telephone line. It is perfect for companies with helpdesks that uses telephone instead of email to contact their customers.

Wtyczka ta automatyzuje pracę agentów (np. poprzez automatyczne uzupełnianie oznaczonych danych lub automatyczne dzwonienie do klientów) by stworzyć całkowitą historię dzwonienia. Telefoniczny szablon Ticketa integruje również Telefoniczną wymianę z Systemem OTRS